Skip to Content

Web de Eulàlia Lledó Cunill

Guías y manuales (lenguaje no sexista)
Guies i manuals (llenguatge no sexista)
Viatges/Viajes Blog en el Huffington Press
e-mail

 

Guies i manuals (per evitar l'ús d'un llenguatge sexista i androcèntric)

obra Eulàlia LLEDÓ CUNILL (conjuntament amb Charo GUERRERO). Hablamos de leyes pdf (65 págs.) Madrid: Instituto de la Mujer (Ministerio de Igualdad), 2008.

obra Eulàlia LLEDÓ CUNILL (conjuntament amb Carmen ALARIO, Mercedes BENGOECHEA i Ana VARGAS). NOMBRA. En femenino y en masculino. La representación del femenino y el masculino en el lenguaje pdf (30 págs.) Madrid: Instituto de la Mujer, 1995.

obra Guía de lenguaje para el ámbito de la empresa y el empleo pdf (81 págs.) Vitoria: Emakunde [Guías 21], 2011.
obra Guía de lenguaje para el ámbito de la cultura pdf (67 pàgs.) Vitoria: Emakunde [Guías 20], 2010.
obra Guía de lenguaje para el ámbito de la salud pdf (80 pàgs.) Vitoria: Emakunde [Guías 17], 2009.
obra Guía de lenguaje para el ámbito del deporte pdf (78 pàgs.) Vitoria: Emakunde [Guías 18], 2009.
obra Guía de lenguaje para el ámbito educativo pdf (70 pàgs.) Vitoria: Emakunde [Guías, 15], 2008.

obra Esports, dones i llengua. 5 Reglament d'ús d'una instal.lació esportiva pdf (64 pàgs.) Barcelona: Unió de Federacions Esportives de Catalunya [Esports, dones i llengua, 5], 2008.
obra Esports, dones i llengua. 1 Estatuts: un model pdf (101 pàgs.) Barcelona: Unió de Federacions Esportives de Catalunya [Esports, dones i llengua, 1], 2007.
obra Esports, dones i llengua. 2 Normatives de competició, reglamentacions i documents administratius pdf (132 pàgs.) Barcelona: Unió de Federacions Esportives de Catalunya [Esports, dones i llengua, 2], 2007.
obra Esports, dones i llengua. 3 Manuals d'aprenentatge pdf (113 pàgs.) Barcelona: Unió de Federacions Esportives de Catalunya [Esports, dones i llengua, 3], 2007.
obra Esports, dones i llengua. 4 Reglament General de Règim Interior pdf (84 pàgs.) Barcelona: Unió de Federacions Esportives de Catalunya [Esports, dones i llengua, 4], 2007.

obra Breus receptes per visibilitzar les dones en l'esport pdf (3 pàgs.)
obra Breus receptes per visibilitzar les dones en l'educació pdf (2 pàgs.)

 

 

Guía de lenguaje para el ámbito educativo

Esports

 

Diseño 2011: Mujer Palabra divider Alojamiento/Administración 2011-2016: mujerpalabra.net