Skip to Content

Web de Eulàlia Lledó Cunill

Guías y manuales (lenguaje no sexista)
Guies i manuals (llenguatge no sexista)
Viatges/Viajes Blog en el Huffington Press
e-mail

Actualizació: abril 2017, Coeducació

NOTÍCIES 2018: Eulàlia ha creat la seva pròpia web aquí (en lletra: https://www.eulalialledo.cat/ca/). Mantenim aquesta, ara vella web, per tots els links i posicionaments en cercadors fins al dia que esborrar aquesta web no perjudiqui la difusió de la seva obra i també perquè conté publicacions descarregables descatalogades o difícils de trobar i Eulàlia segueix volent compartir-les de forma altruista.

Presentació

Vaig néixer a Barcelona el 1952 i sóc doctora en filologia romànica per la UB. Vaig ser durant anys i panys professora de secundària a Barcelona, col.laboro amb diferents universitats, així com amb el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC); també pertanyo a diferents xarxes universitàries d'estudis de gènere, per exemple, a la xarxa Genet d'aquesta última institució. Em dedico des de fa ja molt de temps a la investigació dels biaixos sexistes i androcèntrics de la literatura i de la llengua, i també a analitzar la repercussió que tenen en l'ensenyament, és clar.

Respecte a la literatura, a més de llegir, faig crítica literària, conferències, ponències, escric articles i ressenyes sobre diferents aspectes de la literatura, principalment sobre les escriptures femenines.

  Eulàlia Lledó Cunill (21 abril 2009)
Foto: Maria Roig

Quant a la llengua, em dedico a investigar biaixos ideològics en diferents àmbits: diccionaris; notícies de premsa (especialment les de maltractaments i violència); denominacions d'oficis, càrrecs i professions. També he elaborat diverses guies i manuals de recomanacions per evitar els usos sexistes i androcèntrics. D'altra banda, he analitzat algun altre biaix ideològic, per exemple, el racisme. Totes aquestes activitats, fan que imparteixi conferències, ponències, xerrades, cursos i realitzi assessoraments. Formo part del grup Nombra des que es va fundar el 1994.

També treballo per un ensenyament educatiu. Cosa que m'ha portat a implicar-me en diferents i variats grups i seminaris de coeducació, a col.laborar amb els ICEs de la Universitat Autònoma de Barcelona i de la Universitat de Barcelona i a escriure variats tipus de llibres i documents.

De vegades escric sobre altres temes.

 

Diseño 2011: Mujer Palabra divider Alojamiento/Administración 2011-2016: mujerpalabra.net