Skip to Content

Web de Eulàlia Lledó Cunill

Guías y manuales (lenguaje no sexista)
Guies i manuals (llenguatge no sexista)
Viatges/Viajes Blog en el Huffington Press
e-mail

 

Altres temes

obra El fil dels dies (2009-2013). Barcelona: Aresta, 2013.

obra La línia de flotació. Dietari intermitent. Tarragona: Arola, 2009.

obra Les paraules i els dies pdf (48 pàgs.), p. 23-46. Dia Internacional de les Dones. Barcelona: Institut Català de la Dona [Quaderns de l'Institut 4], 2005.

obra "La Mostra. Diez años de película", p. 57-66. Diez años de la Muestra Internacional de Filmes de Mujeres de Barcelona. La empresa de sus talentos. Barcelona: Paidós Ibérica, 2002.

obra Eulàlia Lledó Cunill (conjuntament amb Bea Porqueres). "20 anys de feminisme a Catalunya. Una crònica a dues veus", p. 6-9. VEUS alternatives, 6. Barcelona, setembre 1996.

 

 

 

Diseño 2011: Mujer Palabra divider Alojamiento/Administración 2011-2016: mujerpalabra.net